CUSOE
Customer service & operational excellence
AlgemeenAanpakfront shopping & flash shoppingWIM - Where Interests MeetWaarde creatie en kosten reductieContact & voorbeeldenPublicaties
Algemeen


Welkom bij Cusoe - Customer Service & Operational Excellence
 
 
Cusoe biedt (interim) management en projectleiding in FMCG, fashion en retail.

Cusoe = verbeteren klanttevredenheid, verkorten doorlooptijden, verminderen gebreken.
performance verbeteren = output verhogen, kosten controleren


Specifieke ervaringsgebieden:
· Verbetering van service nivo, verhogen klanttevredenheid (B2B, B2C)
· Operatie; Supply Chain Management (S&OP, ECR); logistiek & fysieke distributie;
‘bricks & clicks’; marketing operations; individuele massa communicatie
· Implementatie, uitrol nieuwe concepten & verbeterde processen; nieuwe markten (internationaal)
· ICT management: organisatie, applicaties, infra; implementatie & optimalisatie

Inzet van Cusoe is gebaseerd op kennis, ervaring en vaardigheden vanaf 1982
in kleine(re) en grote(re) bedrijven, nationaal en internationaal, gevarieerde bedrijven zoals:
general merchandise, food, fashion; GWB, franchise; B2C & B2B; bricks & clicks.

Algemene karakteristieken:
- pragmatisch, oplossingsgericht, built to resist
- resultaat en winst orientatie
- kosten bewust


Speciale diensten voor promotie, verkoop en verstevigen klantrelaties
Flash shopping
: tijdelijke belevingsplatform (interactie & verkoop) op top lokatie
Front shopping: webpromotie & webverkoop (levensgroot) in de fysieke omgeving: top locaties

verfrissend, onderscheidend + conversie !


Welcome with Cusoe - Customer Service & Operational Excellence 

Cusoe offers (interim) management and project management in FMCG, fashion and retail.

Cusoe = to improve customer satisfaction, reduce cycle times, reduce defects
improve performance = increase output, control costs
 

Areas of expertise are:
·         Improved service level, improved customer satisfaction (B2B, B2C)
·         Operations; Supply Chain Management (S&OP, ECR); logistics & fysical distribution;
'bricks & clicks'; marketing operations; individual mass communications
·         Implementation, roll-out of new concepts / pmc's, improved processes or working methods
Development and roll-out new geographical markets / international
·         ICT management: organization, applications, infra; implementation & optimalization 

Cusoe offers its services, based on experiences from 1982, national and international.
Serving varied companies like general merchandise, food, fashion; chain organizations, franchise;
B2C & B2B; bricks & clicks

General characteristics:
- pragmatic, solution orientation, buit to resist
- result and profit orientation
- cost awareness

Special services for promotion, sales and  to strengthen customer relationships
Flash shopping
: temporary experience platform (interaction & sales) on top location
Front shopping: webpromotion and websales (oversized) in fysical environment: top locations

refreshing, differentiating + conversion !